Wielka Biblioteka w Ferze jest częścią tamtejszego kompleksu naukowo - kulturalnego budowanego z inicjatywy Komuny Społeczno - Gospodarczej Soc-Utopia.
Patronem jej jest Zakon Semnoteam, a misją: Oświecenie.
Gromadzone są tutaj dokumenty, kroniki i rozprawy naukowe - a gdy doczeka się Księstwo literatury rozrywkowej, to i ona swe miejsce tu znajdzie.
By zabytki v-piśmiennictwa gromadzić funduszy Nam potrzeba. Dlatego o datki na konto "qultura" Sarmatów prosimy. Reklamę na popup'ach też oferujemy - wszystko to dla kultury rozwoju.

Pytania i propozycje wszelakie na adres gcnk@wp.pl zgłaszać prosimy.